Aparells calibrats i verificats

Conjunt d’aparells de mesura que disposen dels certificats de cal·libració i verificació obligatoris, per realitzar les comprovacions tècniques que necessitin els enginyers col·legiats/ associats.

Luxòmetre Luminancímetre

Marca: GOSSEN
Model: MAVOLUX 5032C/B USB

Luxòmetre digital de conformitat a la norma DIN 5032 classe B i CIE núm. 69 Lectura en lux (lx) i footcandles (fc) Rang de 0,01 lux a 199900 lux.

Aplicacions: mesura de la intensitat de la il·luminació, comprovació de qualitat de fonts de llum, prevenció de la contaminació lumínica.

Càmera Termogràfica

Marca: TESTO
Model: 875-1

Resolució IR de 160x120 píxels ampliats mitjançant tecnologia Super Resolution a 320x240 píxels, amb 0,05 ºC de sensibilitat tèrmica, objectiu d’alta qualitat de 32º x 23º, enfocament manual i detecció automàtica de punts calents i freds.

Maleta de Baixa Tensió

Marca: GOSSEN
Model: PROFITEST SII + 0100 M520K

Font Sonora

Marca: CESVA
Model: FP122

La font sonora FP122, composta pel generador/amplificador AP602 i l’altaveu dodecaèdric BP012. Hi ha un trípode gran amb rodes per a facilitar el desplaçament d’aquest altaveu BP012. Els softwares (les claus USB) CMA (guia per a realitzar els mesuraments amb l’ajuda del bluetooth BT002) i CIS (generador d’informes).

Sonòmetre

Marca: CESVA
Model: SC420

Sonòmetre integrador de tipus 1, amb certificat de verificació anual, segons requereix la legislació sobre metrologia. Treball com analitzador d’espectres en temps real, bandes d’octava 31,50Hz a 16kHz i a terços d’octava 20 Hz a 10kHz.


Aplicacions: mesura del nivell de soroll, determinació de l’aïllament acústic, avaluació del soroll, anàlisi freqüencial de soroll.

Calibrador

Marca: BRÜEL & KJAER Model: 4231

Anemòmetre

Marca: TESTO Model: 410-2

Termohigròmetre

Marca: TESTO Model: 610

Necessites més informació?

Contacta