La nostra demarcació

Catalunya Central

El Col.legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya representem els enginyers de l’àmbit industrial, defensem la professió i els seus interessos, la bona praxi de l’enginyeria i en regulem la seva pràctica. Fomentem el progrés de l’enginyeria i despleguem activitats de caràcter tècnic, científic i cultural.

És per aquest motiu que:

  1. Oferim Serveis genuïns que acompanyen a l’enginyer al llarg de la seva trajectòria professional
  2. Construïm Xarxes de relacions professionals de qualitat
  3. Generem reflexió i debat compartint coneixement des d’una Veu comuna
  4. Influïm en positiu en la societat des dels valors que aporta l’enginyeria
  5. Reforcem la Marca de prestigi de la professió projectant la imatge i identitat positiva dels enginyers i promovent el coneixement i la comprensió de l’enginyeria

La presència de la professió en el territori, la proximitat de les nostres institucions amb el col•lectiu i amb la societat i la indústria fan que aquest desplegament resulti bàsic en el desenvolupament de la nostra unció pública i en la prestació de serveis a l’enginyer.

La nostra Demarcació neix el 1976 com a Delegació Bages-Berguedà. L'any 2000 la Delegació es va transformar en Demarcació de la Catalunya Central, agrupant els enginyers de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, La Cerdanya, l’Osona i el Solsonès.

A partir de l'any 2019 s'incorpora la comarca del Moianès.

 

Òrgans de Govern

La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels col•legiats adscrits a la demarcació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre). La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Demarcació.

Salvador Arqué Franquesa

President de l'Associació i el Col·legi

F. Xavier Camps Carreras

Secretari de l’Associació i el Col•legi

Mireia Félix Castellanos

Vocal de l'Associació

Gemma Cucurella Pinilla

Vocal de l’Associació i el Col•legi

David Vila Bou

Vocal de l'Associació i el Col·legi

Gaspar Acosta Flaqué

Vocal del Col•legi

Pere Ballonga Vila

Vocal del Col.legi

Jordi Pont Gassó

Vocal del Col•legi

Les altres demarcacions