Generació i difusió de coneixement, des de la reflexió i el debat

Són presents en els diferents fòrums de l’Administració i la societat i fomenten el networking entre els enginyers.

Informen, difonen i generen debat al voltant dels temes professionals, tècnics i d’actualitat del món de l’enginyeria.

Tenen un paper rellevant en el lideratge, l’organització i el desenvolupament d’actes i jornades d’àmbit tècnic i sociocultural.

Més de 50 comissions, subcomissions i grups de treball on hi participen al voltant de 1800 enginyers.

Acció Professional

 • Atribucions
 • Pèrits Judicials
 • Sorolls i Vibracions
 • Il·luminació
 • Facility Management

Eng. Adm. Públiques

 • Eng. a l’Adm. Local
 • Eng. a la Generalitat
 • Eng. Adm. de l’Estat
 • Eng. Unió Europea
 • Prospectiva per a nous entorns i perfils professionals
 • Prevenció de Riscos Laborals Viaris
 • Professionals de la Mobilitat, Transports i Seguretat Viària
 • Innovació de la Seguretat Viària Urbana - Auditories
 • Competir, compartir i cooperar

Construcció

 • Delegació DGNB a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica
 • BIM

Energia

 • Energies Renovables
 • Sector Elèctric
 • Power Quality
 • Sector Elèctric Català
 • Energies Primàries
 • Eficiència Energètica
 • Xarxes Intel·ligents (Smart Grids)
 • Regulació

Gerència de Riscos

 • Riscos Laborals
 • Verificadors

Gestió Empresarial

 • Logística
 • Recursos Humans
 • Gestió de la Innovació
 • Gestió de la Qualitat
 • Anàlisis del Valor

Indústria 4.0

 • Embedded Systems & IOT
 • Fabricació Additiva - 3D
 • Intralogística
 • Robòtica
 • Software d’Integració

 Indústria Química

Internacional

Medi Ambient

Mobilitat i Transports

 • Aeronàutica
 • Automoció
 • Ferroviàries

Packaging

Política Industrial i Innovació Tecnològica

Relacions amb les escoles i Universitats

Seguretat

 • Prevenció d’Incendis
 • Plans d’Emergència

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

 • Anella Industrial
 • Telecomunicacions
 • Smart Cities

Urbanisme

COMISSIONS ASSOCIATIVES

 • Acció Social
 • Cultura
 • Esports
 • Jubilats i Prejubilats
 • Noves Iniciatives

Necessites més informació?

Contacta