La Junta General Ordinària, tindrà lloc a la seu de la Demarcació (carrer Pompeu Fabra, 13, 2n 4a de Manresa), el proper dijous dia 5 de març de 2020, a les 18.00 h. en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última reunió de Junta General.
2. Informe sobre la situació econòmica.
3. Informació general de la marxa de la Demarcació i Col·legi/Associació.
4. Precs i preguntes.

Convocatòria

 

Compartir