Atès que en els processos electorals endegats a l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya  (AEIC) i  el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) s’han presentat candidatures úniques a tots els òrgans sotmesos a elecció, les Meses Electorals han constatat la seva validesa i s’ha declarat la finalització dels processos.

Així doncs, La Junta Directiva de la Demarcació de Catalunya Central del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, pels pròxims quatre anys, queda constituïda de la següent manera:

President:

Sr. Salvador Arqué Franquesa,

Secretari:

Sr. David Vila Bou

Vocalies:

Sr. Pere Ballonga Vila

Sr. F. Xavier Camps Carreras

Sr. Joan Castella Gener

Sra. Gemma Cucurella Pinilla

Sra. Mireia Félix Castellanos

Sr. Jordi Pont Gassó. 

Comunicació candidatura COEIC  Llegir més

Comunicació candidatura AEIC Llegir més

Compartir