INSCRIPCIÓ GENERAL - Visita a la "PIRELLI"

Data: 15/09/2022
Codi: MANLUD150922
Dades personals
Cognoms: Nom:
NIF: Data de Naixement:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Mòbil:
@:
Titulació:
Dades professionals
Situació professional:

Condicions:

El nombre de places és limitat.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Pompeu Fabra, 7-13 2n. 4a. 08242 Manresa
Tel. 93 872 49 23 / 607 077 457