Full inscripció - Claus per l'èxit dels emprenedors - Online -

Data: 30/09/2020
Codi: MANTEC200319
Dades personals
Cognoms:
Nom: NIF:
Adreça: Codi Postal :
Població :
Mòbil: Informi el seu mòbil si vol que el puguem avisar en cas de cancel·lació, modificació d'horaris, etc.
@:
Titulació:
Com t'has assabentat d'aquest acte?
Dades professionals
Empresa:
NIF:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Tel.: Fax:
@:

Condicions:

El nombre de places és limitat.
Es reservaran les places fins 5 minuts després de començar l'acte.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Pompeu Fabra, 7-13 2n. 4a. 08242 Manresa
Tel. 93 872 49 23 / 607 077 457