La normativa ITC-BT 52 per a la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Catalunya Central)
Descripció: L'objectiu de la jornada és descriure la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.

- Evolució del món del vehicle elèctric i de les tecnologies de recàrrega.
o Tipus de vehicles elèctrics i necessitats de càrrega
o Evolució nacional i internacional

- Què necessita conèixer l'enginyer que projecta instal·lacions elèctriques.
o Glossari específic i definicions
o Tipus de connectors i modes de càrrega
o Normativa de producte: EN 61851-1

- Anàlisi detallat de la normativa relacionada amb la infraestructura de càrrega de V.E.: ITC-BT 52.
o Projectes d'instal·lacions en habitatges unifamiliars
o Projectes d'instal·lacions en aparcaments col·lectius: Anàlisi de diversos esquemes d'instal·lació
o Projectes d'instal·lacions en pàrquing públic
o Projectes d'instal·lacions en via pública

- Quines solucions tenim a SIMON per a cada entorn d'instal·lació.

- Requisits generals de la instal·lació i previsió de càrregues.
o Alimentació, protecció elèctrica de circuits i canalitzacions
o Mesuradors secundaris i solucions de monitorització d'usos
o Protocols de comunicació

- Preguntes més freqüents sobre els projectes i les instal·lacions de solucions de recàrrega de V.E. (FAQs).

- Quin paper ha de jugar l'enginyer.

A càrrec de José Neftalí Salcedo Martínez. Especialista Sistemes de Control de l'empresa Simon, S.A.U.

JORNADA GRATUÏTA
Dates: Dimarts, 26 de febrer de 2019.
Aula de formació de la Demarcació de la Catalunya Central
C/ Pompeu Fabra, 7-13 2n. 4a. de Manresa.
Horari: de 18.30 a 20.00 h
  Període inscripció tancat

Places limitades. Pot fer la reserva utilitzant la inscripció online o trucant per telèfon a la Demarcació/Delegació on es realitza l'acte/jornada.