Atès que a partir del dia 1 de juny queda sense efecte la suspensió dels terminis administratius decretada en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, la Junta Electoral de la Demarcació de la Catalunya Central declara la represa del procés electoral.

Per aquest motiu el nou termini de presentació de candidatures, adreçades a la Junta Electoral de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi, finalitza el dia 3 de juliol de 2020 a les 14 h. i s’han de formalitzar d’acord al que preveien els articles 35 a 42 dels estatuts del Col·legi aprovats per Junta General Extraordinària de 14 d’octubre de 1999 i modificats per Juntes Generals Extraordinàries de 23 de febrer i 30 de març de 2009 i 15 de desembre de 2016.

Compartir