Juntament amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, vam organitzar una jornada sobre l'aplicació del RIPCI a Catalunya, a càrrec de Clúster de Seguretat Contra Incendis, els ponents varen ser el Sr. Sr. Elías López, president del CLÚSIC i CEO de PREFIRE, Sr. Mariano de Leonardo, vocal de la Junta del CLÚSIC i CEO i soci fundador de KOSMOS GROUP i la Sra. Èlia Muns, vocal de la Junta del CLÚSIC i directora tècnica de PCI a EICON, Entitat Integral de Control, S.L.

Compartir